งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
บริการของ สพฐ.
                             
   e-filing
   e-transport
 
ปฏิทินงาน สวก.
เมษายน 2017
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 205
บุคคลทั่วไป : 205
สมาชิก : 0

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

 
 
 • บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชีปีการศึกษา 2560 ดังนี้

       รอบที่ 1      วันที่ 15 ธันวาคม 2559
      
  รอบที่ 2      วันที่ 16 มกราคม 2560
 
 Clickคลิกเข้าสู่เว็บไซต์บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ  หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีเมื่อเปิดในเว็บบราวเซอร์ Firefox, Google Chrome, Opera, Safari
 
 • แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  click
 
 • ปฏิทินการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 click
 
 • ภาคผนวก ก ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน click
 
 •  ภาคผนวก ข รายชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์สำนักพิมพ์ตามตัวอย่างรายการหนังสือภาคผนวก ก click
 
 •  ภาคผนวก ค ตัวอย่างประเด็นคำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานclick
 
 • ขณะนี้หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ทั้งฉบับของกระทรวงศึกษาธิการและฉบับของสำนักพิมพ์เอกชนได้ปรับปรุงแก้ไขพระนาม ภาพประกอบ และคำอธิบายภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการจัดซื้อหนังสือดังกล่าว ขอให้สถานศึกษาจัดซื้อและตรวจรับหนังสือที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยตรวจสอบจากรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ที่แนบ  คลิกดูรายชื่อหนังสือ