ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ (3 ก.พ. 60)

เรื่อง   ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รายชื่อดังแนบ)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว 379 นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจดังต่อไปนี้ได้แล้ว

1.       แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

http://academic.obec.go.th/web/doc/d/2030

2.       เอกสารคำชี้แจงการกรอกข้อมูล

http://www.4shared.com/office/sByhy_X5ba/_Excel_icu_.html

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ รวบรวมข้อมูลลงในไฟล์ excel ส่งที่อีเมล์ icu6.obec@gmail.com ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อดำเนินการต่อไป

 

****************

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

1.       สพป.พัทลุง

2.       สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

3.       สพป.นครศรีธรรมราช เขต

4.       สพป.นครศรีธรรมราช เขต

5.       สพป.สุราษฎร์ธานี เขต

6.       สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

7.       สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

8.       สพป.ชุมพร  เขต 1

9.       สพป.ชุมพร  เขต 2

10.   สพป.กระบี่

11.   สพป.ตรัง  เขต 1

12.   สพป.ตรัง  เขต 2

13.   สพป.นราธิวาส เขต 

14.   สพป.นราธิวาส เขต 

15.   สพป.นราธิวาส เขต

16.   สพป.ปัตตานี เขต

17.   สพป.ปัตตานี เขต 2

18.   สพป.ปัตตานี เขต

19.   สพป.ยะลา เขต

20.   สพป.ยะลา เขต

21.   สพป.ยะลา เขต

22.   สพป.สงขลา เขต

23.   สพป.สงขลา เขต

24.   สพป.สงขลา เขต 3

25.   สพป.สตูล

26.   สพป.ภูเก็ต

27.   สพป.ระนอง

28.   สพป.พังงา

29.   สพป.ประจวบคีรีขันธ์

30.   สพม. เขต 10

31.   สพม. เขต 11

32.   สพม. เขต 12

33.   สพม. เขต 13

34.   สพม. เขต 14

35.   สพม. เขต 15

36.   สพม. เขต 16

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 397 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]