ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลสำหรับคัดกรองโรงเรียน ICU ภายใน 18 ม.ค. 60 (16 ม.ค. 60)

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลสำหรับคัดกรองโรงเรียน ICU ภายใน 18 ม.ค. 60

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจรวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลดังกล่าว ให้รวบรวมข้อมูลส่งให้ที่อีเมล์ดังต่อไปนี้ (เลือกอีเมล์ใดอีเมล์หนึ่ง) ภายในวันที่ 18 มกราคม  2560 เพื่อดำเนินการคัดกรองต่อไป

-          icu1.obec@gmail.com

 

-          icu2.obec@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม 407 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]