แจ้งเพิ่มอีเมล์ติดต่อโครงการโรงเรียน ICU (10 ม.ค. 60)

เรื่อง   แจ้งเพิ่มเติมอีเมล์ติดต่อสำหรับโครงการโรงเรียนICU

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่งแบบสำรวจโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้เพิ่มช่องทางติดต่อผ่านอีเมล์ต่อไปนี้

-          icu1.obec@gmail.com

-          icu2.obec@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม 461 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]