เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) (16 ธ.ค. 59)

เรื่อง เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคำนวณ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และได้จัดทำเอกสารและคลิปสาธิตเทคนิค ฯ สมบูรณ์พร้อมให้ครูผู้สอนนำไปศึกษาและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่หน้ารวมเอกสารของกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เอกสารรายการที่ 16

 

http://academic.obec.go.th/web/node/182

จำนวนผู้เข้าชม 3246 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]