ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like” (20 ต.ค. 59)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และผู้สนใจ

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการพัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like” เป็นที่เรียบร้อย พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดังกล่าวได้ที่ http://pisalike.ipst.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 1013 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]