จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (เดือนมีนาคม 2560)
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (เดือนมีนาคม 2560)
เนื้อหา :

จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (มีนาคม 2560)

1. หนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณจ้างครูวิทย์-คณิต ดาวโหลด

2. บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน สพป. ดาวโหลด

3. บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน สพม. ดาวโหลด

4. บัญชีจัดสรร รายเขต สพป. ดาวโหลด

5. บัญชีจัดสรร รายเขต สพม. ดาวโหลด


แนบไฟล์ :
ผู้นำส่ง : (6 มี.ค. 60) อ่านทั้งหมด 2540 ครั้ง