การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
เนื้อหา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแผนงานโครงการและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดที่กำหนด  ตามไฟล์ดังแนบ

แนบไฟล์ :
Attached.pdf  
ผู้นำส่ง : (3 ก.พ. 60) อ่านทั้งหมด 933 ครั้ง