แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคเหนือ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคเหนือ
เนื้อหา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำ"แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกาาโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔" ไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาการอ่านการเขียนใ้ห้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ตามไฟล์ดังแนบ

แนบไฟล์ :
Letter-Strategies.pdf  
ผู้นำส่ง : (3 ก.พ. 60) อ่านทั้งหมด 210 ครั้ง