การจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp
เนื้อหา :

แนบไฟล์ :
หนังสือ.pdf  
แบบรายงานค่ายเพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 1.doc  
สรุปผลการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 2.doc  
infographic.pdf  
ผู้นำส่ง : (11 ม.ค. 60) อ่านทั้งหมด 2066 ครั้ง