รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา:ต้นกล้า Smart Trainer Team” ปี 2560
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา:ต้นกล้า Smart Trainer Team” ปี 2560
เนื้อหา :

รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

"สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team" ปี 2560 ดาวโหลดเอกสาร


แนบไฟล์ :
ผู้นำส่ง : (20 ธ.ค. 59) อ่านทั้งหมด 930 ครั้ง