บุคลกร สวก. เยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (1 ธ.ค. 60)
พระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  สำนักอำนวยการ สพฐ. ได้จัดกิจกรรมนำบุคลากร สพฐ. เข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ บุคลากร สพฐ. ทุกคน มีโอกาสเข้าชมและเรียนรู้ ขั้นตอน วิธีการในการสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งถือเป็นผลงานทางวัฒนธรรมไทย ที่ทรงคุณค่า และนิทรรศการ เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างทั่วถึง 


ความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทย อันทรงคุณค่า

นาคแปลงเป็นชาย นาคแปลงเป็นหญิง และ หงส์ลงเล่นน้ำ ในป่าหิมพานต์

คณะนักวิชาการศึกษา จาก สวก.

คณะนักวิเทศสัมพันธ์ จาก สนผ.

คณะบุคลากร จาก สคส.
จำนวนผู้เข้าชม 227 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]