สถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เตรียมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสื่อ วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 (30 พ.ย. 60)
โรงเรียนศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมย์ ฯ
ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์ ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์ และคณะเดินทางไปยังสถานศึกษา ที่มีความพร้อมในการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสื่อวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมการจัดประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 

อาจารย์สมศักดิ์ พาหนะมาก ผู้ประสานงาน พาเยี่ยมชมสถานที่เตรียมจัดการประชุม และเข้าพบ นายอนันต์ วัฒนะวิทย์ ผช.ผอ.ร.ร.ฝ่ายวิชาการ

เดินทางมาที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้รับการต้อนรับจาก นางนงลักษณณ์ วังปรีชา รอง ผอ.ร.ร. ฝ่ายวิชาการ และ นายพีราวุฎฐ์ พิมพ์รอด รอง ผอ.ร.ร. ฝ่าย บริหารงานทั่วไป

เข้าตรวจสถานที่เตรียมการอบรม

อาคารอบรม ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ตรวจสถานที่อบรมสุดท้าย ที่โรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยมี นางสาว สุณี ธีระชับวรกุล รอง ผอ.ร.ร. ให้การต้อนรับ
จำนวนผู้เข้าชม 308 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]