การประชุมคณะทำงานจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟินแลนด์ (24 พ.ย. 60)
นางสาวนิจสุดา อภินันทนาภรณ์ รก.ผอ.สวก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟินแลนด์

การประชุมคณะทำงานจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟินแลนด์

เพื่อร่วมพิจารณากรอบความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้งสองฝ่าย และจัดทำ MOU ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

เพื่อร่วมพิจารณากรอบความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้งสองฝ่าย และจัดทำ MOU ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง การประชุมคณะทำงานจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับประเท จำนวนผู้เข้าชม 316 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]