การประชุมคณะกรรมการเตรียมการอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (20 พ.ย. 60)
การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดการประชุมอบรมครูด้วยระบบทางไกล
เมื่อบ่ายวันนี้ (20 พ.ย.60) ได้มีการประชุมคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมจัดการประชุมอบรมครูด้วยระบบทางไกล ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก สสวท. กทม. อปท. สช.และ สพฐ. เพื่อเตรียมการในการจัดการอบรมครู .ในระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2561           

การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดการประชุมอบรมครูด้วยระบบทางไกล

การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดการประชุมอบรมครูด้วยระบบทางไกล

การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดการประชุมอบรมครูด้วยระบบทางไกล

การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดการประชุมอบรมครูด้วยระบบทางไกล
จำนวนผู้เข้าชม 427 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]