การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (12 ก.ย. 60)
การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
            นักเรียนไทยคว้า 5 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน โดยนักเรียนจากโรงเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับคะแนนรวม เป็นอันดับ 1 ในระดับ A1 จากการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ร่วมกันจัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งแรกในประเทศไทย  ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2560 โดยมีตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม
ผลการแข่งขัน
ระดับ A1
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ตัวแทนจากประเทศไทย (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ตัวแทนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ได้แก่ ตัวแทนจากประเทศไทย (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ)
ระดับ A2
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ตัวแทนจากสาธารณรัฐอินเดีย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ตัวแทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ได้แก่ ตัวแทนจากเครือรัฐออสเตรเลีย
นักเรียนผู้แทนประเทศไทย จำนวน 14 คน ที่ร่วมแข่งขัน ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ดังนี้
ระดับ A1
1. นางสาวสุธินี จ่างพิพัฒนวกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง และมีคะแนนรวม เป็นอันดับ 1 ของการแข่งขัน
2. นางสาวนาว ตาจุมปา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และมีคะแนนรวม เป็นอันดับ 3 ของการแข่งขัน
3.  นางสาวสุชนา ชุณหะนันทน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4.  นางสาวเกวลิน วงศ์วิวัฒน์ชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
5.  นางสาวชัญญา สิงห์ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
6.  นางสาวเบญจมาภรณ์ เชื้อดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
7.  นายธรรม ชัยพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ A2
1. นางสาวสโรชิณี จิรังวรพจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2.  นางสาวศิว์ศิรา กิจมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3.  นางสาวปิยาพัชร ยิ้มน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
4.  นางสาวธัญลักษณ์ ประสมทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
5.  นางสาวปิ่นประภา พืชผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
6.  นายอันดามัน สายสีทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
7.  นางสาวรติภัทร เกียรติพงสา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ทั้งนี้มีนายชัชชัย จิตต์ชุ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และนายรัชต เย็นตระกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนผู้แทนประเทศไทยตลอดการแข่งขัน

จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]