สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดการสัมมนาหัวข้อ ครูสอนภาษาเยอรมันยุคใหม่กับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (26 เม.ย. 60)
ครูสอนภาษาเยอรมันยุคใหม่กับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดการสัมมนาหัวข้อ “ครูสอนภาษาเยอรมันยุคใหม่กับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต” เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ให้แก่ผู้รับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาเยอรมัน รุ่นที่ 1 – 4 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาเยอรมันซึ่งกันและกัน เพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาเยอรมัน และพัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเรียนการสอนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

ในการสัมมนาประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้สื่อ Digital ในการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน การบรรยายในหัวข้อบทบาทขององค์กรต่างๆ ต่อการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย การถอดประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทยจากครูรุ่นพี่ การใช้สื่อดิจิตอลในการเรียนภาษาเยอรมันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมตามโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เมื่อจบการสัมมนา นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน ได้กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าเข้าสัมมนาทุกคนจำนวนผู้เข้าชม 3942 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]