รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ (14 ก.พ. 60)

 

ขณะนี้หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ทั้งฉบับของกระทรวงศึกษาธิการและฉบับของสำนักพิมพ์เอกชนได้ปรับปรุงแก้ไขพระนาม ภาพประกอบ และคำอธิบายภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการจัดซื้อหนังสือดังกล่าว ขอให้สถานศึกษาจัดซื้อและตรวจรับหนังสือที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยตรวจสอบจากรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ  ที่แนบ

คลิกเพื่อดูรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จำนวนผู้เข้าชม 654 ครั้ง   [ หน้าที่แล้ว ]