ดาวน์โหลดแบบวัดวัดความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้น ป.4-6 (6 ก.พ. 60)

 

 

 

สพฐ. ขอแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อแจ้งสถานศึกษา download แบบวัดวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และขอความร่วมมือรายงานผลข้อมูลการวัดความสนใจในอาชีพเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทุกสถานศึกษา มายังกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ภายในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและสารสนเทศแนวโน้มด้านความสนใจในอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของประเทศ ต่อไป

รายละเอียดจะได้จัดส่งให้ผ่านระบบ e-office อีกทางหนึ่ง


**แก้ไขแบบวัดวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  (ณ วันที่ 8 ก.พ. 60)

จำนวนผู้เข้าชม 453 ครั้ง   [ หน้าที่แล้ว ]