เอกสารบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ป.ป.ช.) (2 ก.ย. 59)

 

 

 ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป. 

จำนวนผู้เข้าชม 420 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]