ภารกิจ สวก.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดการสัมมนาหัวข้อ ครูสอนภาษาเยอรมันยุคใหม่กับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (26 เม.ย. 60)

   1 of 1