หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (27 พ.ย. 60)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง ระหว่าง กระทรวงสาธารณะสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ >>>Download<<<

หน่วยจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1 - 2 >>>Download<<<

หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 >>>Download<<<

หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 >>>Download<<<

หน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 >>>Download<<<

จำนวนผู้เข้าชม 242 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]