ประกาศผลสอบเวทคณิต (24 ต.ค. 60)

 ประกาศผลสอบเวทคณิต
Ø ประเภทเดี่ยว ระดับประถมศึกษา
Ø ประเภทเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา
Ø ประเภททีม ระดับประถมศึกษา
Ø ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา 
Ø ประเภทเดี่ยวและทีม ลำดับที่ 1 - 3

 

จำนวนผู้เข้าชม 332 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]