การมอบรางวัล "การดำเนินงานที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด" ประจำปี พ.ศ. 2559- 2560 (27 ก.ย. 60)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดให้มีการมอบรางวัล "การดำเนินงานที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด" ประจำปี พ.ศ. 2559- 2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาหาร สพฐ. 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านสุจิตรา พัฒนะภูมิ เป็นประธานในการมอบรางวัล นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ท่านวีณา อัครธรรม อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลท่ามกลางข้าราชการสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมเพื่อชื่นชม ยินดี

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วิชาการ 

 

จำนวนผู้เข้าชม 693 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]