หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (25 ก.ย. 60)

คำชี้แจง Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My Story Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เลี้ยงปูนิ่ม Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การคาดคะเนระยะทางและความสูง Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ดนตรีน่ารู้ Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง บ้านอุ๊ยขาดน้ำ Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง มารู้จักจังหวะและการอ่านโน้ตเพลงไทยแสนง่าย Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สร้างสรรค์ภาพกราฟิก Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Clean up the beach Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พอกิน พอใช้ Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ยาน่ารู้ Download

จำนวนผู้เข้าชม 2092 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]