แบบฝึกคิดเลขในใจ (4 ก.ย. 60)

แบบฝึกคิดเลขในใจ

Ø คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 1

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 2

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 3

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 4

Ø แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 5

Ø แบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย

จำนวนผู้เข้าชม 1278 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]