เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (16 ส.ค. 60)

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

คำชี้แจง

1. ตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล ว่าถูกต้องหรือไม่
หากไม่ถูกต้องให้ส่ง ชื่อ – นามสกุล ที่ถูกต้อง
ทาง E-Mail : assessment.obec@gmail.com ทางส่วนกลางจะดำเนินการแก้ไขใหม่ และจะขึ้นเว็บไซต์อีกครั้ง

2. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สั่ง print โดยใช้กระดาษขนาด A4 (ซึ่งจะใช้สีอะไรก็ได้)

 

หมายเหตุ : หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

  นางสาววิภารัตน์ วรรณเวช

  และนายอภิชัย หาญกล้า 

  โทรศัพท์ 02 288 5867

   

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

1. สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | เขต 2

2. สพป.เชียงราย เขต 1 | เขต 2 | เขต 3 | เขต 4

3. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | เขต 2 | เขต 3 | เขต 4 | เขต 5 | เขต 6

4. สพป.ตาก เขต 1 | เขต 3

5. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | เขต 2

6. สพป.น่าน เขต 1

7. สพป.พะเยา เขต 1 | เขต 2

8. สพป.พิจิตร เขต 1 | เขต 2

9. สพป.พิษณุโลก เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

10. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

11. สพป.แพร่ เขต 1 | เขต 2

12. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | เขต 2

13. สพป.ลำปาง เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

14. สพป.ลำพูน เขต 1 | เขต 2

15. สพป.สุโขทัย เขต 1 | เขต 2

16. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | เขต 2

17. สพม.เขต 34

18. สพม.เขต 35

19. สพม.เขต 36

20. สพม.เขต 37

21. สพม.เขต 38

22. สพม.เขต 39

23. สพม.เขต 40

24. สพม.เขต 41

25. สพม.เขต 42

 

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

1. สพป.กระบี่

2. สพป.กรุงเทพมหานคร

3. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | เขต 2 | เขต 3 | เขต 4

4. สพป.จันทบุรี เขต 1 | เขต 2

5. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | เขต 2

6. สพป.ชลบุรี เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

7. สพป.ชัยนาท

8. สพป.ชุมพร เขต 1 | เขต 2

9. สพป.ตรัง เขต 1 | เขต 2

10. สพป.ตราด

11. สพป.นครนายก

12. สพป.นครปฐม เขต 1 | เขต 2

13. สพป.นครราชสีมา เขต 1 | เขต 2 | เขต 3 | เขต 5 | เขต 7

14. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | เขต 2 | เขต 3 | เขต 4

15. สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | เขต 3

16. สพป.นนทบุรี เขต 1 | เขต 2

17. สพป.นราธิวาส เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

18. สพป.ปทุมธานี เขต 1 | เขต 2

19. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | เขต 2

20. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | เขต 2

21. สพป.ปัตตานี เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

22. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | เขต 2

23. สพป.พัทลุง เขต 1 | เขต 2

24. สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เขต 2

25. สพป.ภูเก็ต

26. สพป.ยะลา เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

27. สพป.ระยอง เขต 1 | เขต 2

28. สพป.ราชบุรี เขต 1 | เขต 2

29. สพป.ลพบุรี เขต 1 | เขต 2

30. สพป.สงขลา เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

31. สพป.สตูล

32. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | เขต 2

33. สพป.สมุทรสงคราม

34. สพป.สมุทรสาคร

35. สพป.สระแก้ว เขต 1 | เขต 2

36. สพป.สระบุรี เขต 1 | เขต 2

37. สพป.สิงห์บุรี

38. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

39. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

40. สพป.อ่างทอง

41. สพป.อุทัยธานี เขต 1 | เขต 2

42. สพม.เขต 1

43. สพม.เขต 2

44. สพม.เขต 3

45. สพม.เขต 4

46. สพม.เขต 5

47. สพม.เขต 6

48. สพม.เขต 7

49. สพม.เขต 8

50. สพม.เขต 9

51. สพม.เขต 10

52. สพม.เขต 11

53. สพม.เขต 12

54. สพม.เขต 13

55. สพม.เขต 14

56. สพม.เขต 15

57. สพม.เขต 16

58. สพม.เขต 17

59. สพม.เขต 18 

60. สพม.เขต 31

 

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีโฮเต็ล อุดรธานี

1. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

2. สพป.ขอนแก่น เขต 1 | เขต 2 | เขต 3 | เขต 4 | เขต 5

3. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

4. สพป.นครพนนม เขต 1 | เขต 2

5. สพป.นครราชสีมา เขต 4 | เขต 6

6. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | เขต 2 | เขต 3 | เขต 4

7. สพป.มหาสารคาม เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

8. สพป.มุกดาหาร

9. สพป.ยโสธร เขต 1 | เขต 2

10. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

11. สพป.เลย เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

12. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | เขต 2 | เขต 3 | เขต 4

13. สพป.สกลนคร เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

14. สพป.สุรินทร์ เขต 1 | เขต 2 | เขต 3

15. สพป.หนองคาย เขต 1 | เขต 2

16. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | เขต 2

17. สพป.อำนาจเจริญ

18. สพป.อุดรธานี เขต 1 | เขต 2 | เขต 3 | เขต 4

19. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | เขต 2 | เขต 3 | เขต 4 | เขต 5

20. สพม.เขต 19

21. สพม.เขต 20

22. สพม.เขต 21

23. สพม.เขต 22

24. สพม.เขต 23

25. สพม.เขต 24

26. สพม.เขต 25

27. สพม.เขต 26

28. สพม.เขต 27

29. สพม.เขต 28

30. สพม.เขต 29

31. สพม.เขต 30

32. สพม.เขต 31

จำนวนผู้เข้าชม 1049 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]