การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (25 ก.ค. 60)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 -3 (จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุดรธานี)

เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  |-Part1-|   |-Part2-|

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จำนวนผู้เข้าชม 1969 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]