สามารถสแกนที่ QR Code หรือกด link ได้ที่นี่  https://docs.google.com/forms/d/1t3-y4t3UgE8H42vjECIjCX14M6GhRvYe7DvRnsbiqyU/viewform?edit_requested=true  เพื่อทำแบบสอบถามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนค่าใช้จ่าย "หนังสือยืมเรียน"