1. การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2566

2. การแข่งขันแต่งบทกวีจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 13

3. การประกวดวาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 13

4. การประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 6