ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

 

ดาวน์โหลด ได้ที่นี่

กำหนดการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

2. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

3. โรงเรียนราชินูทิศ 2

4. โรงเรียนสารคามพิทยาคม

5. โรงเรียนทุ่งตะโก (จ.ชุมพร)

6. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครฯ

7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

8. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

9. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566