ค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
รายชื่อสื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน
 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม
 
 
 
 
ผลการค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
พบจำนวน 3,254 รายการ จากทั้งหมด 3,254 รายการ
ซีดี
ภาษาอังกฤษ Gateway Gold 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Jeanette Greenwell และ Stephen Lawrence
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ขนาด
12 x 12 ซม.
จำนวนหน้า
-
กระดาษ
-
พิมพ์
-
น้ำหนัก
-

ราคา 0 บาท

แบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ Gateway Gold 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Jeanette Greenwell และ Stephen Lawrence
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ขนาด
21 x 28 ซม.
จำนวนหน้า
96 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 70 แกรม
พิมพ์
ขาว-ดำ
น้ำหนัก
215 กรัม

ราคา 55 บาท

คู่มือครู
ภาษาอังกฤษ Gateway Gold 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด
ผู้เรียบเรียง
เพ็ญทิพย์ แม้นทิม และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ขนาด
18.5 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
408 หน้า
กระดาษ
ปรู๊ฟ 48.8 แกรม
พิมพ์
ขาว-ดำ
น้ำหนัก
524 กรัม

ราคา 200 บาท

หนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ Gateway Gold 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Jeanette Greenwell และ Stephen Lawrence
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ขนาด
21 x 28 ซม.
จำนวนหน้า
114 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 70 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
280 กรัม

ราคา 110 บาท

ซีดี
Class Audio CDs Tiger Time 1 (1 ชุด จำนวน 4 แผ่น)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Carol Read, Mark Ormerod
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ขนาด
14 x 12.5 ซม.
จำนวนหน้า
-
กระดาษ
-
พิมพ์
-
น้ำหนัก
195 กรัม

ราคา 0 บาท

คู่มือครู
Tiger Time 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้เรียบเรียง
นางดุสดี สว่างศรี
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ขนาด
18.6 x 25.6 ซม.
จำนวนหน้า
568 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 80 แกรม
พิมพ์
1 สี ขาวดำ
น้ำหนัก
1109 กรัม

ราคา 100 บาท

หนังสือเรียน
Tiger Time 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Carol Read, Mark Ormerod
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ขนาด
21.7 x 27.5 ซม.
จำนวนหน้า
106 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 80 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
317 กรัม

ราคา 165 บาท

แบบฝึกหัด
Tiger Time 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Carol Read, Mark Ormerod
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ขนาด
21.7 x 27.5 ซม.
จำนวนหน้า
70 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 80 แกรม
พิมพ์
1 สี ขาวดำ
น้ำหนัก
202 กรัม

ราคา 115 บาท

หนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ Smart Start 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัทโททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TES-Thailand)
ผู้เรียบเรียง
Grant Trew และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 7
ขนาด
21 x 28 ซม.
จำนวนหน้า
88 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 70 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
220 กรัม

ราคา 145 บาท

แบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ Smart Start 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัทโททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TES-Thailand)
ผู้เรียบเรียง
Grant Trew และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 7
ขนาด
21 x 28 ซม.
จำนวนหน้า
82 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 70 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
220 กรัม

ราคา 100 บาท

หน้าที่ 214 จาก 326 หน้า
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224