ค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
รายชื่อสื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน
 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม
 
 
 
 
ผลการค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
พบจำนวน 3,360 รายการ จากทั้งหมด 3,360 รายการ
แบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ Everybody Up 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เรียบเรียง
Kathleen Kampa และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 5
ขนาด
21.4 x 27.6 ซม.
จำนวนหน้า
80 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 80 แกรม
พิมพ์
ขาว ดำ
น้ำหนัก
200 กรัม

ราคา 155 บาท

ซีดี
ภาษาอังกฤษ Everybody Up 1 จำนวน 1 ชุด (2 แผ่น)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เรียบเรียง
Patrick Jackson และ Susan Banman Sileci
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 5
ขนาด
-
จำนวนหน้า
-
กระดาษ
-
พิมพ์
-
น้ำหนัก
-

ราคา 1125 บาท

หนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ Everybody Up 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เรียบเรียง
Patrick Jackson และ Susan Banman Sileci
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 5
ขนาด
21.4 x 27.5 ซม.
จำนวนหน้า
80 หน้า
กระดาษ
อาร์ตด้าน 80 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
315 กรัม

ราคา 235 บาท

คู่มือครู
ภาษาอังกฤษ Everybody Up 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เรียบเรียง
นางวงเดือน พลเอกพันธุ์
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 5
ขนาด
21 x 29.7 ซม.
จำนวนหน้า
242 หน้า
กระดาษ
ปอนด์์ 80 แกรม
พิมพ์
ขาว ดำ
น้ำหนัก
560 กรัม

ราคา 275 บาท

หนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ WE CAN! 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท แปลนปริทัศน์ จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Yoko Matsuka และ Glenn McDougall
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 3
ขนาด
21 x 27 ซม.
จำนวนหน้า
80 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 80 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
220 กรัม

ราคา 125 บาท

แบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ WE CAN! 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท แปลนปริทัศน์ จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Yoko Matsuka และ Glenn McDougall
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 3
ขนาด
21 x 27 ซม.
จำนวนหน้า
72 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 80 แกรม
พิมพ์
ขาว ดำ และ 4 สี
น้ำหนัก
200 กรัม

ราคา 85 บาท

คู่มือครู
ภาษาอังกฤษ WE CAN! 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท แปลนปริทัศน์ จำกัด
ผู้เรียบเรียง
นางสาวปารณิณทร์ โชติกเสถียร
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 3
ขนาด
21 x 27 ซม.
จำนวนหน้า
188 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 70 แกรม
พิมพ์
ขาว ดำ
น้ำหนัก
450 กรัม

ราคา 500 บาท

ซีดี
Class Audio CD ภาษาอังกฤษ WE CAN! 1 จำนวน 1 ชุด (2 แผ่น)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท แปลนปริทัศน์ จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Yoko Matsuka และ Glenn McDougall
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 3
ขนาด
-
จำนวนหน้า
-
กระดาษ
-
พิมพ์
-
น้ำหนัก
-

ราคา 450 บาท

ซีดี
ภาษาอังกฤษ Gateway Gold 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Jeanette Greenwell และ Stephen Lawrence
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ขนาด
12 x 12 ซม.
จำนวนหน้า
-
กระดาษ
-
พิมพ์
-
น้ำหนัก
-

ราคา 0 บาท

แบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ Gateway Gold 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Jeanette Greenwell และ Stephen Lawrence
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ขนาด
21 x 28 ซม.
จำนวนหน้า
96 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 70 แกรม
พิมพ์
ขาว-ดำ
น้ำหนัก
215 กรัม

ราคา 55 บาท

หน้าที่ 214 จาก 336 หน้า
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224