ค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
รายชื่อสื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน
 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม
 
 
 
 
ผลการค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
พบจำนวน 3,302 รายการ จากทั้งหมด 3,302 รายการ
ซีดี
Class Audio CD ภาษาอังกฤษ Smile 2 ป.2 จำนวน 1 ชุด (1 แผ่น)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง
สำนักพิมพ์ International Language Teaching Services (ILTS)
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 5
ขนาด
-
จำนวนหน้า
-
กระดาษ
-
พิมพ์
-
น้ำหนัก
-

ราคา 400 บาท

หนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends 2 ป.2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Jenny Dooley และ Virginia Evans
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ขนาด
21 x 28.5 ซม.
จำนวนหน้า
96 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 70 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
240 กรัม

ราคา 115 บาท

แบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends 2 ป.2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Jenny Dooley และ Virginia Evans
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ขนาด
21 x 28.5 ซม.
จำนวนหน้า
64 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 70 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
160 กรัม

ราคา 60 บาท

คู่มือครู
ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends 2 ป.2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง
นางสาวพิชญานิน ถนิมกาญจน์ และนางสาวสรญา สมานศักดิ์ศิริ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ขนาด
21 x 28.5 ซม.
จำนวนหน้า
368 หน้า
กระดาษ
ปรู๊ฟ 48.8 แกรม
พิมพ์
1 สี
น้ำหนัก
635 กรัม

ราคา 480 บาท

ซีดี
Class Audio CD ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends 2 ป.2 จำนวน 1 ชุด (1 แผ่น)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง
สำนักพิมพ์ Express Publishing
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ขนาด
-
จำนวนหน้า
-
กระดาษ
-
พิมพ์
-
น้ำหนัก
-

ราคา 400 บาท

หนังสือเรียน
TOPS 2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Rebecca York Hanlon และ Jake Kimball
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4
ขนาด
21 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
116 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 70 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
240 กรัม

ราคา 114 บาท

แบบฝึกหัด
TOPS 2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Rebecca York Hanlon และ Jake Kimball
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4
ขนาด
21 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
48 หน้า
กระดาษ
ปรู๊ฟ 45.5 แกรม
พิมพ์
ขาว ดำ
น้ำหนัก
80 กรัม

ราคา 54 บาท

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
TOPS 2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ผู้เรียบเรียง
นางสาวประไพพรรณ เอมชู และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4
ขนาด
18.3 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
336 หน้า
กระดาษ
ปรู๊ฟ 45.5 แกรม
พิมพ์
ขาว ดำ
น้ำหนัก
370 กรัม

ราคา 330 บาท

ซีดี
Class CD TOPS 2 1 ชุด (2 แผ่น)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Rebecca York Hanlon และ Jake Kimball
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4
ขนาด
-
จำนวนหน้า
-
กระดาษ
-
พิมพ์
-
น้ำหนัก
-

ราคา 300 บาท

หนังสือเรียน
Gogo Loves English 2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Ken Methold และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 5
ขนาด
21 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
80 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 70 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
180 กรัม

ราคา 99 บาท

หน้าที่ 214 จาก 331 หน้า
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224