ค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
รายชื่อสื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน
 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม
 
 
 
 
ผลการค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
พบจำนวน 6 รายการ จากทั้งหมด 3,158 รายการ
หนังสือเรียน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 12
ขนาด
21 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
202 หน้า
กระดาษ
อาร์ตด้าน 70 กรัม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
419 กรัม

ราคา 82 บาท

หนังสือเรียน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 12
ขนาด
21 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
168 หน้า
กระดาษ
อาร์ตด้าน 70 กรัม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
348 กรัม

ราคา 69 บาท

หนังสือเรียน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
ขนาด
21 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
160 หน้า
กระดาษ
อาร์ตด้าน 70 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
338 กรัม

ราคา 67 บาท

หนังสือเรียน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 12
ขนาด
17.6 x 25 ซม.
จำนวนหน้า
112 หน้า
กระดาษ
อาร์ตด้าน 70 กรัม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
199 กรัม

ราคา 40 บาท

หนังสือเรียน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 12
ขนาด
17.6 x 25 ซม.
จำนวนหน้า
156 หน้า
กระดาษ
อาร์ตด้าน 70 กรัม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
265 กรัม

ราคา 54 บาท

หนังสือเรียน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
ขนาด
17.6 x 25 ซม.
จำนวนหน้า
120 หน้า
กระดาษ
อาร์ตด้าน 70 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
207 กรัม

ราคา 42 บาท