ค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
รายชื่อสื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน
 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม
 
 
 
 
ผลการค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
พบจำนวน 6 รายการ จากทั้งหมด 3,561 รายการ
หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ขนาด
21 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
224 หน้า
กระดาษ
อาร์ตด้าน 90 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
580 กรัม

ราคา 102 บาท

หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ขนาด
21 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
216 หน้า
กระดาษ
อาร์ตด้าน 90 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
560 กรัม

ราคา 98 บาท

หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ผู้เรียบเรียง
น.ส.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3
ขนาด
18.2 x 25.5 ซม.
จำนวนหน้า
216 หน้า
กระดาษ
ถนอมสายตา 55 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
260 กรัม

ราคา 98 บาท

หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ผู้เรียบเรียง
นายริปอง กัลติวาณิชย์
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 6
ขนาด
18.2 x 25.5 ซม.
จำนวนหน้า
232 หน้า
กระดาษ
ถนอมสายตา 55 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
250 กรัม

ราคา 105 บาท

หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ผู้เรียบเรียง
นางสาวพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
ขนาด
18.2 x 25.5 ซม.
จำนวนหน้า
216 หน้า
กระดาษ
ถนอมสายตา 55 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
260 กรัม

ราคา 98 บาท

หนังสือเรียน
เทคโนโลยี
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ผู้เรียบเรียง
นายริปอง กัลติวาณิชย์
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
ขนาด
18.2 x 25.5 ซม.
จำนวนหน้า
232 หน้า
กระดาษ
ถนอมสายตา 55 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
250 กรัม

ราคา 105 บาท