ระบบบริหารจัดการข้อมูล
คลังข้อมูล
อัลบั้มภาพ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ห้องสมุด
วารสารวิชาการ


View Stats
ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลวิชาการบนเว็บไซต์       
ระบบการค้นหาผลลัพธ์จากคำค้น

ค้นหา
ประเภทเนื้อหา :
กลุ่มข้อมูล :
หมวดหมู่ :

สื่อ

ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้ (6 มี.ค. 51) ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 6 (6 มี.ค. 51)

คู่มือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ (6 มี.ค. 51) คู่มือการเรียนการสอน เรื่อง การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (5 มี.ค. 51)

คู่มือการเรียนการสอน เรื่อง การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (5 มี.ค. 51) เพชรพิจิตร (5 มี.ค. 51)

ด้วยรัก (5 มี.ค. 51) แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู่การปฎิบัติ (28 ก.พ. 51)

แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฎิบัติ (28 ก.พ. 51) การปะกวดหนังสือดีเด่น พ.ศ. 2546-2550 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (28 ก.พ. 51)

   
อ่านต่อ...

บทความวิชาการ

วิจัยพบสมุนไพรไทยไปโลด(5 พ.ย. 50)  
มะเร็งเต้านม กับการนวดนม(5 พ.ย. 50)  
ภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจไทย คนสมัครเรียนแพทย์แผนไทยเพียบ(5 พ.ย. 50)  
ผมสวยด้วยสมุนไพร(5 พ.ย. 50)  
คุณค่าของผักพื้นบ้าน(5 พ.ย. 50)  
ความรู้เกี่ยวกับธาตุเจ้าเรือน(5 พ.ย. 50)  
ข้อแนะนำในการใช้สมุนไพรรักษาโรคและอาการ(5 พ.ย. 50)  
การไอ ระคายคอ แก้ด้วยสมุนไพร(5 พ.ย. 50)  
การดูแลผิวพรรณด้วยสมุนไพร(5 พ.ย. 50)  
อ่านต่อ...

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300