ประกาศ
ค้นหา
 
หนังสือราชการ
 
 
เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [68 ครั้ง]
โปสเตอร์
ดาวน์โหลด [20 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด [21 ครั้ง]
ใบสั่งซื้อทั่วไป
ดาวน์โหลด [20 ครั้ง]
เลขที่บัญชีธนาคาร
ดาวน์โหลด [8 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
ประกาศ
ดาวน์โหลด [568 ครั้ง]
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [347 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
  [กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
 
แผ่นพับ1
ดาวน์โหลด [60 ครั้ง]
แผ่นพับ2
ดาวน์โหลด [27 ครั้ง]
รายละเอียด+ส่วนลด
ดาวน์โหลด [32 ครั้ง]
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [79 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2561
เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
  [กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [108 ครั้ง]
ประกาศ10
ดาวน์โหลด [24 ครั้ง]
ประกาศ11
ดาวน์โหลด [21 ครั้ง]
ประกาศ12
ดาวน์โหลด [33 ครั้ง]
ประกาศ13
ดาวน์โหลด [21 ครั้ง]
เกณฑ์ประกวด
ดาวน์โหลด [20 ครั้ง]
แบบเสนอ10
ดาวน์โหลด [22 ครั้ง]
แบบเสนอ11
ดาวน์โหลด [23 ครั้ง]
แบบเสนอ12
ดาวน์โหลด [23 ครั้ง]
แบบเสนอ13
ดาวน์โหลด [29 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษษทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [87 ครั้ง]
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด [35 ครั้ง]
รายละเอียด
ดาวน์โหลด [32 ครั้ง]
 
 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 729
ทั้งหมด 7,105,177