ประกาศ
ค้นหา
 
หนังสือราชการ
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [228 ครั้ง]
รายชื่อครู ปี 2562
ดาวน์โหลด [159 ครั้ง]
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
ดาวน์โหลด [108 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรฯ
ดาวน์โหลด [147 ครั้ง]
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ดาวน์โหลด [40 ครั้ง]
รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
ดาวน์โหลด [102 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [61 ครั้ง]
โปสเตอร์
ดาวน์โหลด [18 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด [19 ครั้ง]
ใบสั่งซื้อทั่วไป
ดาวน์โหลด [18 ครั้ง]
เลขที่บัญชีธนาคาร
ดาวน์โหลด [6 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
ประกาศ
ดาวน์โหลด [533 ครั้ง]
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [325 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
  [กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
 
แผ่นพับ1
ดาวน์โหลด [56 ครั้ง]
แผ่นพับ2
ดาวน์โหลด [24 ครั้ง]
รายละเอียด+ส่วนลด
ดาวน์โหลด [29 ครั้ง]
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [76 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2561
เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
  [กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [103 ครั้ง]
ประกาศ10
ดาวน์โหลด [19 ครั้ง]
ประกาศ11
ดาวน์โหลด [18 ครั้ง]
ประกาศ12
ดาวน์โหลด [27 ครั้ง]
ประกาศ13
ดาวน์โหลด [18 ครั้ง]
เกณฑ์ประกวด
ดาวน์โหลด [16 ครั้ง]
แบบเสนอ10
ดาวน์โหลด [18 ครั้ง]
แบบเสนอ11
ดาวน์โหลด [19 ครั้ง]
แบบเสนอ12
ดาวน์โหลด [20 ครั้ง]
แบบเสนอ13
ดาวน์โหลด [24 ครั้ง]
 
 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 311
ทั้งหมด 5,338,288