ประกาศ
ค้นหา
 
หนังสือราชการ
 
 
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้า่ร่วมสัมมนาวิชาการโครงการครูยุคใหม่เข้าใจเอดส์และเพศศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผอ.สพม. เขต 1 และเขต 2
  [กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
 
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้า่ร่วมสัมมนาวิชาการโครงการครูยุคใหม่เข้าใจเอดส์และเพศศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด [116 ครั้ง]
แบบสำรวจ
ดาวน์โหลด [55 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัติกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [85 ครั้ง]
กำหนดการ
ดาวน์โหลด [10 ครั้ง]
แบบตอบรับ
ดาวน์โหลด [11 ครั้ง]
รายชื่อโรงเรียน
ดาวน์โหลด [34 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต
  [กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
 
หนังสือถึงสพป/สพม ทุกเขต
ดาวน์โหลด [462 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง โครงการประกวดงานเขียน "ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [158 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวนฯ
ดาวน์โหลด [67 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ป.4-ป.6
ดาวน์โหลด [38 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ม.1-ม.6 และ ปวช.
ดาวน์โหลด [24 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลด [27 ครั้ง]
รายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์
ดาวน์โหลด [45 ครั้ง]
โปสเตอร์
ดาวน์โหลด [29 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [284 ครั้ง]
รายชื่อครู ปี 2562
ดาวน์โหลด [198 ครั้ง]
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
ดาวน์โหลด [116 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรฯ
ดาวน์โหลด [191 ครั้ง]
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ดาวน์โหลด [44 ครั้ง]
รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
ดาวน์โหลด [115 ครั้ง]
 
 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 284
ทั้งหมด 5,338,261