ประกาศ
ค้นหา
 
หนังสือราชการ
 
 
เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำส่ง
ดาวน์โหลด [21 ครั้ง]
การส่งบทความวิชาการ
ดาวน์โหลด [7 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง ประกาศการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [53 ครั้ง]
ประกาศฯ
ดาวน์โหลด [19 ครั้ง]
QR Code
ดาวน์โหลด [7 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ดาวน์โหลด [12 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
รายละเอียด สพป.
ดาวน์โหลด [120 ครั้ง]
รายละเอียด สพม.
ดาวน์โหลด [43 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำส่ง
ดาวน์โหลด [64 ครั้ง]
ใบสั่งซื้อ สพป.
ดาวน์โหลด [18 ครั้ง]
ใบสั่งซื้อ สพม.
ดาวน์โหลด [17 ครั้ง]
ใบสั่งซื้อทั่วไป
ดาวน์โหลด [16 ครั้ง]
เลขที่บัญชีธนาคาร
ดาวน์โหลด [8 ครั้ง]
โปสเตอร์
ดาวน์โหลด [15 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด [14 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบออนไลน์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต
  [กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
 
ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
ดาวน์โหลด [132 ครั้ง]
 
 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,504
ทั้งหมด 5,895,544