ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
งานมหกรรมตลาดนัดผลงานผลิตภัณฑ์สินค้านักเรียน จังหวัดสมุทรสาคร
[ส่วนกลาง]
11 ตุลาคม 2561
 

     วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดงานมหกรรมตลาดนัดผลงานผลิตภัณฑ์สินค้านักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยงานวันนี้ ท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบให้นางสาวนิจสุดา  อภินันท์ทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมสินค้า ให้กำลังใจนักเรียนและโรงเรียน เพื่อสู่การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์นักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

     ภายในงานได้เปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวน 103 โรงเรียน ได้นำผลงานมาจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างรายได้ ซึ่งในงานได้มีการนำสินค้าต่าง ๆ ทั้งสินค้าพื้นบ้าน สินค้าสิ่งประดิษฐ์  อาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียน มาร่วมจัดจำหน่ายจำนวนมาก 

     ทั้งนี้ ภายในงานจะเห็นว่านักเรียนได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้คิวอาร์โค้ดเข้ามาในการสื่อสารสินค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมากยิ่งขึ้น 

 
1 2 3 4 11 9 8 12 13 5 6 7 10
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,090 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 610
ทั้งหมด 3,603,727