ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางน้ำสำหรับนักเรียน
[ส่วนกลาง]
30 มิถุนายน 2561
 
     สพฐ.ร่วมกับชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต จัดทำหลักสูตรแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ สำหรับผู้เรียน ระหว่าง 25-29 มิถุนายน 2561 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกเทศบาลเมืองป่าตอง  สมาคมชาวภูเก็ต ร่วมพิธเปิดผู้ประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา การวัดและประเมินผล  สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย  ผู้ฝึกสอนและประเมินผลไลฟ์การ์ด นักกีฬาไลฟ์การ์ด  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต อาจารย์สถาบันพลศึกษากระบี่ ตรัง ครูจาก สพป.ภูเก็ต รวม 30 คน
 
1 2 3 4 5 6
 
จำนวนผู้เข้าชม 260 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,543
ทั้งหมด 3,614,703