ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."             ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.                 ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑             ขอเชิญพบกับมหกรรมหนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กทม.     
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560 ) สู่การปฏิบัติ
 
 
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560 ) สู่การปฏิบัติ
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
08 มีนาคม 2561
 

หนังสือเชิญประชุม จุดที่ 1 วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี (สพป. เขตภาคกลาง)

หนังสือเชิญประชุม จุดที่ 1 วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี (สพม. เขตภาคกลาง)

 

หนังสือเชิญประชุม จุดที่ 1 วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี (สพป. เขตภาคใต้)

หนังสือเชิญประชุม จุดที่ 1 วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี (สพม. เขตภาคใต้)

 

หนังสือเชิญประชุม จุดที่ 2 วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (สพป. เขตภาคเหนือ)

หนังสือเชิญประชุม จุดที่ 2 วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (สพม. เขตภาคเหนือ)

 

หนังสือเชิญประชุม จุดที่ 3 วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (สพป. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หนังสือเชิญประชุม จุดที่ 3 วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (สพม. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,270 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 02-2885730-2 ติดต่อผู้ดูแลระบบ academic04010@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 491
ทั้งหมด 1,832,779