ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขยายเวลารับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน]
20 กุมภาพันธ์ 2561
 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสถาบันภาษาจีน ประกอบด้วย งานวิชาการภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และงานบริหารวิชาการด้านภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 

 
ไฟล์แนบ
 
ประกาศ สวก. ที่ 3/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารแนบท้าย
ใบสมัคร
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,114 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,755
ทั้งหมด 6,212,898