ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสถาบันภาษาจีน
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน]
20 กุมภาพันธ์ 2561
 

ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารวิชาการ และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ

 
ไฟล์แนบ
 
ประกาศ สวก. ที่ 4/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 
จำนวนผู้เข้าชม 414 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 665
ทั้งหมด 3,603,782