ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสถาบันภาษาจีน
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง]
20 กุมภาพันธ์ 2561
 

ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารวิชาการ และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ

 
ไฟล์แนบ
 
ประกาศ สวก. ที่ 4/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 
จำนวนผู้เข้าชม 821 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 353
ทั้งหมด 6,651,766