ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขยายเวลารับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง]
22 มกราคม 2561
 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการ และ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารวิชาการ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

 
ไฟล์แนบ
 
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน
เอกสารแนบท้าย
ใบสมัคร
 
จำนวนผู้เข้าชม 894 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 360
ทั้งหมด 6,651,773