ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."            ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.     
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสถาบันภาษาจีน
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน]
21 มกราคม 2561
 

ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสถาบันภาษาจีน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นั้น สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ

 
ไฟล์แนบ
 
ประกาศ สวก. ที่ 2/2561 ลงวันที่ 19 ม.ค. 61 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสถาบันภาษาจีน
 
จำนวนผู้เข้าชม 201 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 02-2885730-2 ติดต่อผู้ดูแลระบบ academic04010@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 84
ทั้งหมด 1,653,205