ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมดำเนินงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมดำเนินงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย]
28 กรกฎาคม 2564
 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่มีความสนใจ และมีความพร้อมในการเข้าร่วมดำเนินงาน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กีฬาคาราเต้โด และกีฬาเทนนิส) ทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 14 - 25 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ นั้น 

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และมีผลการคัดเลือกตามไฟล์ดังแนบ
 

----------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้จาก

เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา www.academic.obec.go.th

เว็บไซต์สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย https://thailandkarate.com/ และ

เว็บไซต์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.tour.ltat.org/home.html 

 
ไฟล์แนบ
 
(คาราเต้) แนวทางดำเนินการสำหรับโรงเรียนที่สมัคร แต่ "ไม่ได้รับการคัดเลือก"
(เทนนิส) รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
(เทนนิส) แนวทางดำเนินการสำหรับโรงเรียนที่สมัคร และ "ได้รับการคัดเลือก"
(เทนนิส) แนวทางดำเนินการสำหรับโรงเรียนที่สมัคร แต่ "ไม่ได้รับการคัดเลือก"
(คาราเต้) รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
(คาาราเต้) แนวทางดำเนินการสำหรับโรงเรียนที่สมัคร และ "ได้รับการคัดเลือก"
 
จำนวนผู้เข้าชม 551 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 121
ทั้งหมด 10,013,032