ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หมายเลขติดต่อช่วง WFH ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
11 กรกฎาคม 2564
 

           ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  ในขณะนี้ กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สวก. มีการ Work From Home

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจะดีขึ้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ตามหมายเลขดังกล่าว

 

  1. นางผาณิต ทวีศักดิ์ 

หมายเลขติดต่อ 08 5828 8628

  2. นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ 

หมายเลขติดต่อ 08 5765 7779

  3. นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช  

หมายเลขติดต่อ 08 5489 8760

  4. นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ 

หมายเลขติดต่อ 09 4987 1445

  5. นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ 

หมายเลขติดต่อ 09 5883 0697

  6. นางสาววศินี เขียวเขิน 

หมายเลขติดต่อ 09 4985 6512

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 299 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,860
ทั้งหมด 10,012,863