ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประกวดสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 
 
การประกวดสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
[กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
09 กรกฎาคม 2564
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานคลิปวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 
ในหัวข้อ
 
"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0"
สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
และพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 
ชิงโล่ร่างวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรกว่า 126 รางวัล
 
ร่วมส่งผลงานได้แต่ตั้งวันนี้ - 13 สิงหาคม 2564
 
ประกาศผล วันที่ 10 กันยายน 2564
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
 
ไฟล์แนบ
 
ประกาศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
เอกสารแนบท้ายประกาศ
ใบสมัคร โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
โปสเตอร์ การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
 
จำนวนผู้เข้าชม 543 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,603
ทั้งหมด 10,134,373