ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย
[กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย]
03 พฤษภาคม 2564
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3. นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4. นางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  

 
จำนวนผู้เข้าชม 172 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,862
ทั้งหมด 10,012,865